BÜTÇE YÖNETİMİ


Bütçe Yönetimi


Mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmesiyle yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.


SitePlusSmart 2022 ©