Hizmetlerimiz

Profesyonel Yönetim

Değişen dünya ile Nüfus artışı; İnsanların beklentilerinde artışıda beraberinde  getirmiştir. Nüfüs artışı ile barınma sorununa çözüm için yüksek katlı bina ve toplu yaşam alanları oluşmuştur. Binalarda  toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesi sorunları beraberinde getirmiştir. Toplu yaşam alanlarında farklı kültürlerin bir arada yaşıyor olması ortak alanların kullanımında sorunları beraberinde getirmiş ve komşuluk ilişkilerinde sorunlar oluşmaya başlamıştır. Yakın zamana kadar her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapabilmekteydi. Birikim,  deneyim, mevcut sorunlar ve çözüm alternatiflerini ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır. Her dönem yöneticilik anlamında yeni baştan tecrübe kazanma, yönetilen projede uygun maliyet ve yaşam konforunda iyileşme sağlanması adına gerekli performans gösterilememektedir.Yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmakta ve komşuluk ilişkilerinde sorunlara sebep olmaktadır. Tahmini işletme projesi genel giderlerin ölçümlenmesi ile yapılmadığından aidatlar ile ödeme dengesinde sapmalara sebep olmakta ve yönetici diğer kat malikleri tarafından şüphe ile itam edilmektedir.Günümüzde hemen her toplu yaşam alanlarında  yaşanan bu durum,  sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise;, YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ dir.

Zonguldak KENT Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi; profesyonel yaklaşımıyla sorunlarınız ve sorumluluklarınız üzerinizden alarak, komşuluk ilişkilerinizi iyileştirerek,  yaşam konforunuzu yükseltir. Toplu yaşam alanları Profesyonel Yönetimi için bizimle irtibata geçiniz.

Bütçe Yönetimi

Mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmesiyle yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

 • -Gelir ve giderlerin düzenli olarak İşletme defterine kayıt edilmesi, evrakların düzenli olarak arşivlenmesi
 • -Karar defteri ve İşletme defterlerinin yıllık noter tasdik ettirilmesi
 • -Tahmini İşletme projesinde belirtilen aidatların takip ve tahsilâtı
 • -Bina ortak alan genel gider ödemelerin zamanında  yapılması
 • -Çalışan personellerin tüm yasal işlemlerinin yapılması ile hakedişlerinin ödenmesi
 • -Gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
 • -Her ay borç alacak tablolarının blok panosunda duyurulması, gelir giderlerin ve cari bilgilerin web ortamında yayınlanması
 • -Kat maliklerine; 3 aylık faaliyet raporunun denetim kurulu onaylı olarak sunulması
 • -Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması ve ibra edilmesi
 • -Öngörülmeyen giderler için Ek bütçe hazırlanması ve Kat maliklerinin onayına sunulması
 • -Su, Elektrik ve Doğalgaz gibi merkezi kullanım faturalarının okunan sayaçlara ve ilgili yönetmeliklere göre adil olarak bütçelenmesi, tahsilatların yapılması ve faturaların zamanında ödenmesi.

Güvenlik Hizmeti

Ülkemizde Özel güvenlik hizmeti sektörü; arz talep dengesinin sağlanması için her geçen gün büyümektedir. Özel Güvenlik ihtiyacının artmasının arkasında duran sebeplerin başında; Ülkemizin, sanayi ve ekonomik yönden göstermiş olduğu gelişimin sonucunda, küçük şehirden metropol şehirlere yaşanan göç ve bunun getirmiş olduğu işsizlik, kültürel çatışmalar, eğitim yetersizliği, metropol şehirlerin nüfusunun gün geçtikçe artması, artan suç oranları, kontrolsüz aile yapısı, her türlü hırsızlık olaylarının artması ve terör olayları .5188 sayılı kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde birçok ticari tesis, site, residence, İş merkezi, Avm, kamu kurumuna Müşteri memnuniyeti odaklı olarak güvenlik hizmetleri sağlamaktayız.7/24 5188 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen hizmetler

 • Proje başlangıcında Risk Analizinin hazırlanması , Koruma Planı, Tesis Güvenlik Belgesi Prosedürlerinin gerçekleştirilmesi
 • Görev yeri ve diğer görev tanımlarının hazırlanması, Kat maliklerine ilan edilmesi
 • Olay yeri tutanaklarının düzenli hazırlanması ve arşivlenmesi,
 • Giriş çıkışların kontrollü olarak sağlanması ve bilgi bankalarının oluşturulması
 • Güvenlik personelinin aylık vardiya bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin yayınlanması
 • Haftalık faaliyet raporu istatistik bilgilerle beraber yönetime raporlandırılması
 • Güvenlik alanının belirli periyotlar ile güvenlik amirleri tarafından denetlenmesi ve denetim raporlarının yönetime sunulması

Temizlik Hizmeti

Apartman, Site, residence, iş merkezi, plaza temizliği  Önce sağlık anlayışımız dahilinde Ortak alanların hijyenik ve temiz olması için, Bilgilendirilmiş ve görev tanımları hazırlanmış personel ile sağlanmaktadır.
Genel temizlik, haşere ilaçlama, su deposu temizliği, çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilerek raporlar yöneticiye ve kat maliklerine ilan edilmektedir.

 • Ortak alanların günlük temizliği
 • Blokların günlük temizliği
 • Otoparkların temizliği
 • Çöplerin toplanması
 • Sert zeminlerin cilalanması
 • Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama
 • İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik
 • Dış cephe cam temizliği
 • Haşere ilaçlama
 • Su deposu temizliği
 • Baca temizliği
 • Havuz temizliği

Teknik Hizmetler

Yapılacak Tüm önleyici bakımlar; konusunda uzman ve sertifikalı ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.  Önleyici  bakımların servis formları ve  sonuç raporları Pano ve web aracılığı ile yayınlanmaktadır. Yeni çıkan yasalara göre gerekli standartlara uygunluk sağlanması için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.Elektrik, Mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin Önleyici Bakım ve Onarımı
- Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin Periyodik kontrol edilmesi olumsuzlukların giderilmesi
- Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin önleyici bakım ve kontrolünün yapılması
- Asansörlerin Önleyici bakımlarının yapılması, 7/24 bakım anlaşmalarının yapılması ve kontrolünün yapılması
- Santral ve diyafon sistemlerinin önleyici bakım ve onarımlarının yapılması
- Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların önleyici bakım ve onarımlarının yapılması Havuz bakımlarının yapılması ve raporların yayınlanması
- Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
- Bina otomasyon sistemleri bakım ve onarımı
- Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımlarının yetkili kurumlara yaptırılması
- Su deposu bakımı
- Baca bakımı İnşaat ve tadilat faaliyetleri
- Çatı onarımı
- İç ve dış cephe bakımı (Boya)
- Dış cephe ısı yalıtım (Mantolama)

Bahçe Bakımı

Şehir nüfuslarının artışına paralel olarak betonarme yapılaşmaların artmasına ve yeşil alanların yok olmasına sebep olmaktadır. Yaşantımızda ortak alanlarda sahip olduğumuz yeşil alanlar önem arz etmektedir. Yeşil alanların oluşturulması ciddi bir maliyet ve zaman kaybı ile gerçekleştirilebildiğinden, mevcut yeşil alanların korunması ile maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmış olacaktır.Bahçe bakımı kapsamında Mevcut yeşil alan, bitki, ağaçların;- Günlük sulama çalışmalarının yapılması- Mevsimsel gübrelemelerinin peyzaj ekipleri tarafından yapılması- Budama ve havalandırma çalışmaları- Kışlık koruyucu tedbirlerin alınması- Mevsimsel çiçeklendirmeGünümüz koşularında tüm bitkiler daha profesyonel ilgiye gereksinim duyar.
Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

Havuz Bakımı

Önce sağlık anlayışımızla İnsan vücudunun mikroplara karşı en savunmasız olduğu alanlardan biri olan havuzlarda gerekli bakım ve önlemler ile İnsanların mikrop kaplamalarını önlenmektedir.Havuzlarda yapılacak koruyucu bakımlar;  havuz ve suyun kullanım ömrünü uzatarak genel gider maliyetlerinde tasarruf sağlayarak,  hijyenik ve risksiz  ortamda bu keyifli aktiviteyi gerçekleştirmenizi sağlamaktadır.Havuz bakım hizmeti- Havuz kullanım talimatı ve kuralları hazırlanarak havuz bölgesinde ilan edilir.- Havuz bölgesinde duş kabinleri ve dezenfekte havuzunun kullanırlığı sağlanır.- Havuz suyunun periyodik bakımları zamanında yapılır.- Havuzda kullanılan kimyasallar ve yapılan test sonuçları havuz bölgesinde ilan edilir.- Havuz bakım planlarının hazırlanması ve uygulanırlığının sağlanması- Kış döneminde havuz bakımlarının ve tedbirlerinin alınarak suyun standartlarda olmasının sağlanması

Isı Yalıtımı

Binalarda mantolama, izolasyon, çatı bakım onarım ve imalatı konularında uzman ekiplerimiz tarafından hizmet verilmektedir.5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre  1 Ocak 2011tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir.5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d Enerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya ilişkin usûl ve esasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakmıştır.5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Risk Analizi

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 30 Aralık 2012de yürürlüğe girdi. Yasaya göre, kapıcı veya güvenlik gibi görevli çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yapmak zorunda. Risk değerlendirmesi yaptırmak için en az bir çalışanın olması yeterli. Bu durumda kat malikleri işveren olarak değerlendirilecek ve söz konusu tarihten itibaren risk değerlendirmesi yapmaları mecbur olacak.Apartman risk değerlendirme formu!1.İş Yeri Unvanı
2.Adres
3.İşverenin Adı
4.Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı
5.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih
6.Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi
7.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler
8.Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları
8.1 Çalışma ortamı bilgileri
8.2. İşyeri bina ve eklenti bilgileri
8.3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri
8.4. Üretim ve Süreç Teknikleri
8.5. İş Ekipmanları
8.6.Kullanılan maddeler
8.7.Artık ve atıklarla İlgili İşlemler
8.8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı
8.9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
8.10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri
8.11. Meslek hastalığı kayıtları
8.12.İş Kazası Kayıtları
8.13.Acil Durum Planının Olup Olmadığı
9.Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike  Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği
10.Risk Analizinde Kullanılan Yöntem
11.Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları
12.Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi

Kazançlarınız

Yaşam konforunuzdaki farkındalık için buradayız.

Maksimum hizmet, minimum ücret odaklı.

Tüm faaliyetlerimiz Kat mülkiyeti kanunu ve borçlar kanunu'na uygun olarak yürütülür.

Ekibimiz

NİGAR UZUN
KURUCU ORTAK | MALİ İŞLER SORUMLUSU | GENEL MÜDÜR
TUĞBA DALGIN
KURUCU ORTAK | MALİ İŞLER SORUMLUSU
MEHTAP ÇOR
MUHASEBE | HALKLA İLİŞKİLER
GÜLSEREN ŞEKER
MUHASEBE | HALKLA İLİŞKİLER
EBRU CAMCI
MUHASEBE | HALKLA İLİŞKİLER
SALİM BOSTAN
TEKNİK İŞLER SORUMLUSU
ŞÜKRÜ DEMİRBAŞ
TEKNİK PERSONEL
OKAN AKTAŞ
TEKNİK PERSONEL
ERDİ GEZMİŞ
TEMİZLİK İŞLERİ SAHA SORUMLUSU
NİLGÜN KABUK
TEMİZLİK PERSONELİ
HÜLYA YILMAZ
TEMİZLİK PERSONELİ
EMİNE GÖKGÖZ
TEMİZLİK PERSONELİ
SEBAHAT GÜNEY
TEMİZLİK PERSONELİ
SERPİL FIRINCIK
TEMİZLİK PERSONELİ
YETER KABUK
TEMİZLİK PERSONELİ
HAVVA ÇETİN
TEMİZLİK PERSONELİ
AYGÜL ALABAŞ
TEMİZLİK PERSONELİ
CANSEL ORUÇOĞLU
TEMİZLİK PERSONELİ
 • Yıllık Tecrübe
 • Proje
 • Daire
 • Personel

Referanslarımız

ADLİYE LOJMANLARI
AKADEMİ APARTMANI
AKMAZLAR ATİLLA APT
ALEMDAR YALÇINER APARTMANI
ALİM APARTMANI B BLOK
ALTIN LALE 1 APT
ARAHAN PLAZA
ATA APARTMANI
ATASOY APARTMANI
ATAYAN APARTMANI
AVCI APARTMANI
AY PLAZA
AYDIN APARTMANI
BALCI APARTMANI
BARIŞ APARTMANI ZONGULDAK
BASIN SİTESİ B5 BLOK
BAŞKAN ATALAY APARTMANI
BERSAY APARTMANI
BEYTOM APARTMANI
BEYZADE SUİTS
BİREBİR EVLER A BLOK
BİREBİR EVLER B BLOK
BİRİNCİ APARTMANI
BİZİM BELDE KOOP C BLOK
BULUT APARTMANI
BURGUCU APARTMANI
CANBİR APARTMANI
CUMHURİYET 10
CUMHURİYET 18
ÇAKIR APARTMANI KADIRGA
ÇAKIR ESER APT
ÇAVUŞOĞLU APT
ÇELİK SİTESİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANI
ÇIKRIKÇI APARTMANI
ÇINAR YAPI KOOP
ÇINAR YAPI R8 BLOK
DENİZ EVLER B BLOK
DENİZKENT SİTESİ
DÖKELER APARTMANI
DURUKAN APARTMANI
EFELER APARTMANI
ELBİR APARTMANI
ELİÇORA APARTMANI
ELİTEZ APARTMANI
ELMAS PRESTİJ B BLOK
EMEK ÖZENÇ APT
EMİN AYGÜN APT
ENES APARTMANI
ER-AH APARTMANI
ERAY APARTMANI
ERENOĞLU APARTMANI
ERKAN APARTMANI
ESMANUR APARTMANI
EVKO SİTESİ
FERMAN APARTMANI
GEREDELİ APARTMANI B BLOK
GÖK APARTMANI 10
GÖK APARTMANI 30
GÖKTERAS EVLERİ
GÜLİSTAN APARTMANI A BLOK
GÜLİSTAN APARTMANI B BLOK
GÜLŞEN PLAZA
GÜNAY KONUTLARI A BLOK
GÜNAYDIN APARTMANI
GÜNEŞ EVLER 49
GÜR APARTMANI
GÜRLEYEN B BLOK
HİLALEVLER SİTESİ
HİSAREVLER YAPI KOOP
HİZMET YAPI KOOPERATİF
İDEAL KENT A1
İDEAL KENT A10
İDEAL KENT A11
İDEAL KENT A16 BLOK
İDEAL KENT A17
İDEAL KENT A2
İDEAL KENT A4
İDEAL KENT A5
İDEAL KENT B18
İSMAİL ARSLAN APT
İŞİTME ENGELLİLER LOJMANI
KADIRGA APARTMANI
KAMPÜS KENT 1
KAMPÜS KENT 2
KAMPÜS KONUTLARI 1
KAMPÜS KONUTLARI 2
KAMPÜSPARK
KAPLAN APARTMANI
KAPUZ EVLER A1
KAPUZ EVLER A2
KARADAĞ APARTMANI
KARAHAN APARTMANI
KAVAKLIK SİTESİ A BLOK
KAVAKLIK SİTESİ B BLOK
KAYA APARTMANI
KAYALAR APARTMANI
KAZANCI APARTMANI
KAZANCI APT
KIZILAY APARTMANI
KİLİMLİ ORKİDE SİTESİ
KOÇKAN ZEREN APARTMANI
KOZLU BİRİNCİ SİTESİ
KOZLU CENTER
KUMSAL APARTMANI
KÜÇÜKKAYA APARTMANI REYHAN SOK
KÜÇÜKKAYA APT
LALEAPARTMANI
LEB-İ DERYA SİTESİ
LİMAN APARTMANI
MANZARA EVLERİ B BLOK
MARİNA SİTESİ AB BLOK
MEKAN B KOZLU
MEKAN YAPI A4
MEKAN YAPI A8
MELİS APARTMANI
MİHRİMAH APT
NASTAŞ SİTESİ
NEHİR APARTMANI
OĞUZ APARTMANI
OKUR APARTMANI
ORKİDE APARTMANI
ÖMER YEĞEN İŞ HANI
ÖZKÖK APARTMANI
ÖZKÖK APARTMANI
ÖZTÜRK APARTMANI
ÖZTÜRK SİTESİ
ÖZÜBEK APARTMANI
ÖZÜBEK APARTMANI
PAPATYA APARTMANI
PAŞA APARTMANI
RIZA BEY APARTMANI
SAFRAN APARTMANI
SAKLIKENT SİTESİ
SARIBAŞ APARTMANI
SAYILI APARTMANI
SERAP APARTMANI
SERKAN APARTMANI
STİL ZONGULDAK AB BLOK
ŞEHZADE KONUTLARI
ŞEN APARTMANI
ŞİFA APARTMANI
TANER GÖLBAŞI APT
TEPEPARK B BLOK
TEPEPARK KONUTLARI A BLOK
TUĞBA APARTMANI
TUNA EVLER APT
TURKUAZ SİTESİ AB BLOK
UĞUR APARTMANI
UYUM APARTMANI
WEST A LİFE RESİDENCE
YAKAMOZ A1 BLOK
YALÇIN APARTMANI
YALIKENT SİTESİ
YANIK APARTMANI
YAZICILAR APARTMANI
YENİCE YAPI KOOP 41A
YILDIRIM EVLER K BLOK
YILMA BAŞAR APT
YONCA APARTMANI
YÜCEL APARTMANI
ZAFERKENT F1 F2
ZİRAAT LOJMANLARI
ZİRVE APARTMANI

SitePlusSmart 2022 ©